Boeken + boekomslagen

Boeken
Boeken ontwerp ik vaak met mijn neus tegen het beeldscherm. Minieme typografische details.
Priegelpracht.


In de achterzijde van dit inspirerende boek heb ik een notitieschrift laten brocheren. Met knaloranje garen.

 


Karin Karis
Je hoofd te lijf / Van denken naar voelen

 


Karin Karis
Je hoofd te lijf / Van denken naar voelen

 

 


Familiekroniek Kamerling
Een Joodse familiekroniek waarvoor ik 2 boeken op elkaar heb laten verlijmen. Dit omdat de inhoud van de kroniek (een stamboom + een verhalend deel) voor mij als te verschillend voelde om in 1 boek samen te laten gaan. De vraag van opdrachtgever was 1 groot boek. Ik heb opdrachtgever voorgesteld om er 2 losse boeken van te maken. De stamboom op dun wit zakelijk papier en het verhalende deel op dikker crème romandruk papier. Maar omdat tegelijk het ene boek niet zonder het andere kan, heb ik deze 2 boeken wel op elkaar laten verlijmen, zodat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden blijven.

 


Voor de typografie heb ik laten leiden door alle brieven en documenten; een ouderwetse typemachineletter en verfijnde handschriften.

 


In de oude getypte documenten waren de persoonsnamen veelal met de hand geschreven. Door in dit boek alle persoonsnamen ook ‘handgeschreven’ vorm te geven, wordt de genealogie direct veel overzichtelijker; het maakt het zoeken naar een persoon veel makkelijker.

 


Om respectvol om te gaan met de correspondentie heb ik gekozen om alle brieven op 100% af te beelden. Het formaat van het boek heb ik dan ook laten bepalen door de grootste brief.

 

 

 

 


Eindexamencatalogus
Academie voor Bouwkunst Rotterdam

De bladspiegels worden steeds bepaald door de namen van de architecten; de vorm van hun naam leidt tot een persoonlijke bladspiegel.

 


Speciaal voor deze uitgave heb ik een lettertype ontworpen dat uit horizontale en verticale ‘stenen’ bestaat.

 


Om extra diepte te geven, is deze catalogus in 4 kleuren zwart gedrukt. Een zwartwit boek voor een fullcolour prijs.
(Het duurde even eer de opdrachtgever overtuigd was…) Maar prachtig effect. Meer dan waard!

 

 

 

 


Literair tijdschrift Parmentier
i.s.m. Aagje Martens, diverse jaargangen.

 

 

 

 

Boekomslagen
Never judje a book by it’s cover. Wellicht dat dit klopt als zoekt naar de liefde – maar in een boekwinkel gaat deze uitspraak niet op. Het omslag speelt bij aankoop een grote rol; het maakt nieuwsgierig, verleid het tot oppakken en lezen. En ik voeg daar met mijn ontwerpen graag nog een extra laag aan toe: een detail dat pas begrepen wordt zodra je het boek gelezen hebt.

 

 

 


Een surrealistisch verhaal over een jonge astronaute met een vertekende en dubbele blik op de wereld.

 

 


Gemis schetst het leven van een jong meisje met 2 tegenover gestelde karakter eigenschappen.

Vertelling van een treinreiziger en zijn medepassagiers.

 

 

Museum voor Moderne Kunst Arnhem
‘Made in Arnhem’

Tentoonstelling van mijn grafische werk. Zomaar een hele zaal mogen vullen met boeken en fotografie. Wat betreft de boekontwerpen; omdat mijn boeken niet in een vitrine horen, heb ik een boekenkast gebouwd van boeken en tiewraps. Voelt net iets kloppender.

 

 


Opdracht VPRO: Ontwerp een cover met als thema het documentairefestival IDFA
Over de beperkende kaders van zowel de documentairemaker als de kijker. In dit beeld is zowel het shot als de omgeving zichtbaar. Een ruimer veld dan wat de documentaire kijker kan zien. (Moeder en zoon in hun tuin van plastic bloemen. Ik ben 4x langsgegaan voordat ik hen mocht fotograferen. Ze hadden geen interesse in het eindresultaat, wel waren ze blij met de grote bos plastic bloemen die ik als dank had meegebracht.)

Meer projecten